Mange huskøbere benytter ikke oplagt forhandlingsmulighed – før det er for sent.

Når ejendomsmægleren har vurderet en bolig og sat udbudsprisen, er tilstandsrapporten ofte ikke blevet udarbejdet endnu. Med mindre der er graverende fundamentale fejl på huset, ændres der ikke på udbudsprisen.

Det der så ofte sker er, at køberne tager egen byggetekniske rådgiver (familiemedlem, bekendte eller professionelle) med ud på ejendommen – men først efter, de har afgivet bud og underskrevet købsaftalen. Ofte fordi man under budgivningen er blevet mødt med modargumentet fra mægleren: “at det er der taget højde for i prisen”.

Havde køber inden afgivelse af buddet, haft en professionel byggeteknisk køberrådgiver med ud på ejendommen, ville de kunne få udarbejdet en teknisk rapport, der sammen med købers juridiske rådgivers vurdering, ville danne grundlag for et sagligt købstilbud.

Man glemmer ofte, at den byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten i forbindelse med salget, ikke forventes at skulle fjerne møbler etc. for at kunne komme til skunkrum, loft og lignende. Der vil blive taget forbehold i tilstandsrapporten, som igen vil medføre forbehold i ejerskifteforsikringen. En væsentligt usikkerhed for køber. En byggeteknisk køberrådgiver står ikke over for samme forhold, og vil kunne anmode sælger om at få adgang til eventuelle afspærrede rum.

Læs mere om byggeteknisk køberrådgivning på www.tjek-huset.dk eller kontakt Arkitekt Gert Munk-Petersen på 4448 1113, 4038 3113, gert@munk-petersen.net