Etik

Etiske retnings linier

Uvildig – uafhængig – neutral:

  • Det har gennem årene været et klart princip, at opgaver udelukkende udføres for de enkelte opdragsgivere og helt uafhængigt af andre særinteresser.
  • Husbesigtigelser udføres alene for huskøbere.
  • Syns – og skønsforretninger udføres helt neutrale i forhold mellem de involverende parter.
  • Der modtages og ydes ingen form for provision til/fra andre med interesse i hushandler.
  • Intet er gratis – man får hvad der betales for!

Vil du høre mere, kan jeg kontaktes på gert@munk-petersen.net eller mobil 4038 3113.