Byggeteknisk Køberrådgivning

Hvad kan en typisk byggeteknisk køberrådgivning bestå af?

  • Gennemgang af sagsakter; navnlig: Tilstandsrapport, El-rapport, Energimærkning og bygningstegninger.
  • Fælles gennemgang af huset – fra kælder til kvist, – hvor købere kan få svar på alle spørgsmål.
  • Efter ønske – udfærdiges efterfølgende en teknisk rapport til brug for køberes juridisk rådgiver til berigtigelsen af hushandlen.
  • Efterfølgende drøftelser med huskøber og/eller dennes advokat frem til ”underskrift”.

Priser: (Med udgangspunkt 3500 Værløse og ca. 20 – 25 km radius)

  • Gennemgang af dokumenter og ejendommen uden skriftlig rapport: kr. 3.200.- + moms = kr. 4.000.-
  • Gennemgang af dokumenter og ejendommen med skriftlig rapport: kr. 4.000.- + moms = kr. 5.000.-
  • Individuelle opgaver, ekstra transporttid etc. ved timesats: kr. 800.- + moms = kr. 1.000.-

Vil du høre mere, kan jeg kontaktes på gert@munk-petersen.net eller mobil 4038 3113.