Byggeteknisk Køberrådgivning

Hvad kan en typisk byggeteknisk køberrådgivning bestå af?

  • Gennemgang af sagsakter; navnlig: Tilstandsrapport, El-rapport, Energimærkning og bygningstegninger.
  • Fælles gennemgang af huset – fra kælder til kvist, – hvor købere kan få svar på alle spørgsmål.
  • Efter ønske – udfærdiges efterfølgende en teknisk rapport til brug for køberes juridisk rådgiver til berigtigelsen af hushandlen.
  • Efterfølgende drøftelser med huskøber og/eller dennes advokat frem til ”underskrift”.

Pris for byggeteknisk rådgivning afhænger af flere forhold, som husets beliggenhed og evt. ønske om at få skriftlig rapportering.